Privacybeleid

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Chloé Wolfs / Studio TXT.

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

Wie ben ik?

Wolfs Chloé / Studio TXT
Statiestraat 17
3200 Aarschot
BE0755.664.147
chloe@studiotxt.be

Wat doe ik?

Als copywriter / communicatie-adviseur schrijf ik teksten, maak ik content & help ik ondernemers en social profit organisaties met hun (online) communicatie.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zodat ik het nodige kan doen in het kader van dienstverlening, communicatie, facturatie, klantenbeheer,…

Als ik jouw gegevens zou willen gebruiken voor andere doeleinden (zoals marketing) zal ik daarvoor altijd jouw expliciete toestemming vragen.

Welke gegevens verwerk ik?

Ik verzamel alleen de persoonsgegevens die je zelf aan mij bezorgde. Denk bijvoorbeeld aan je naam en e-mailadres wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief of wanneer je een kennismakingsgesprek boekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Adres

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel en de opdracht waarvoor ze verzameld werden.

Gegevens die werden verzameld voor andere doeleinden, zoals marketing, zullen worden bewaard tot je zelf vraagt om ze te verwijderen (zoals hieronder onder punt 7 omschreven).

Facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden beveiligd en je mag erop vertrouwen dat ik redelijke inspanningen lever om
de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen.

Je gegevens worden enkel gedeeld met derden als dat nodig is in het kader van de overeengekomen opdracht, indien er beroep wordt gedaan op derden-leveranciers of ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Je persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld in het kader van marketing- of commerciële doeleinden.

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik die uitoefenen?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop ik je persoonsgegevens gebruik, neem dan contact met me op: chloe@studiotxt.be

Als je me contacteert om jouw rechten uit te oefenen, dan mag je binnen 1 maand antwoord verwachten. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat ik je binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt
samen met de verwerking en de rechtsgrond. Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wil krijgen. Hou er wel rekening mee dat ik in bepaalde gevallen meer informatie nodig heb. Ik wil zeker zijn dat ik
de juiste persoon help.

Recht op inzage

Je hebt het recht om me te vragen naar de persoonsgegevens die ik over jou heb. Ik kan je een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Ik wil namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om me te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om me te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan me vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer ik de juistheid van je persoonsgegevens controleer.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om me te vragen jouw persoonsgegevens te vernietigen. Wanneer ik wettelijk verplicht ben om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kan ik niet aan dit
verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan je die toestemming altijd ook weer intrekken.

Klachten

Als je een klacht hebt over het verzamelen, gebruiken en/of verwerken van je persoonsgegevens, dan kan je steeds contact opnemen met mij (gegevens: zie punt 1)

Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om je rechtstreeks te richten tot de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Heb je schade geleden? Dan kan je je ook wenden tot de bevoegde rechtbank.

Slotbepalingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 14/06/2023

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is steeds beschikbaar op deze website. Vanaf de publicatie op de website treden de eventuele wijzigingen in werking.

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De Belgische
rechtbanken zijn exclusief bevoegd.